XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Kraków CACIB

17.06.2012 r
Klasa pośrednia- ocena: DOSKONAŁA ,V1,CWC,CACIB!
Rozpoczeła interchampionat.

Dziękujemy panu sędziemu Grzegorzowi Robakowi (PL)!